แหล่งสารสนเทศ

 

 

        ปัจจุบันได้มีหน่วยงานหลายแห่งได้พัฒนารูปแบบห้องสมุดของตนเอง

เป็นแบบห้องสมุดเสมือนและมีการแนะนำแหล่งสารสนเทศประเภทของห้องสมุด

เสมือน ในที่นี้จะขอแนะนำ เว็บไซต์  http://www.vlib.org

ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลห้องสมุดเสมือนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: