การอ่าน e-book ไม่ได้สะดวกอย่างที่คิด

 

 

 v

v

v

V

 

     การอ่านหนังสือผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ยังไม่สะดวกมากนัก เนื่องจากไม่สามารถพลิกไปมาได้อย่างสะดวกเหมือนกับหนังสือ อีกทั้ง หากใช้คอมพิวเตอร์นาน ๆ มักจะทำให้เกิดความเมื่อยล้าทางสายตาและร่างกาย ท้ายที่สุดผู้ใช้งานต้องพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษเก็บไว้อ่านเหมือนเดิม ซึ่งต้นทุนอาจจะสูงกว่าการซื้อหนังสือได้ หรือในกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเกิดความขัดข้อง คงไม่สามารถใช้งาน e-book ได้

    นอกจากนี้ เมื่อ e-book เข้ามาแทนที่หนังสือจริงทั้งหมด การผลิตหนังสือจะน้อยลงทำให้ต้นทุนการผลิตหนังสือต่อเล่มสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตหนังสือต้องปิดตัวลงไป หรือเปลี่ยนไปเป็นการผลิต e-book แทน

    อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่าในอนาคตการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้คนที่ต้องการค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้ในทุกที่ทุกเวลา มีการนำ e-book ไปใช้ประโยชน์ ทดแทนหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่เป็นของจริง อย่างไรก็ตาม e-book คงไม่สามารถเข้าไปทดแทนของจริงได้ทั้งหมด ในกรณีประเทศที่ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อย หรือขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: